TNS AISA PANEL SLOVENSKO                                                                                  Dobrý deň Vitajte v spoločnosti Aisam máp. 

                                                                                                                                                                                                                                    Prečo myMAP???????

     

Vyplňujete naše dotazníky. 

Poviete svoj názor. 

Testujete nové produkty. 

Súťažíte o hodnotné ceny. 

Dostávate body, ktoré vymeníte za vami vybraný tovar. Body získané vyplňovaním dotazníka sa budú pripisovať na bodový účet každého člena panelu. 250 bodov bude zodpovedať 1 EUR, s čím vyplnením dotazníka člen panelu súhlasí. Za vyplnenie úvodných dotazníkov (hlava domácnosti obdrží 2, všetci ostatní členovia len 1) Vám na bodový účet pripíšeme 500 bodov. Body sa spravidla generujú po skončení konkrétneho výskumu, teda po naplnení celkového počtu požadovaných rozhovorov a po naplnení všetkých požadovaných kvót. To znamená, že čas vygenerovanie bodov nemusí zodpovedať dátumu, kedy ste dotazník fakticky vyplnil / a. Prosíme teda o trpezlivosť.

     Body za úvodné dotazníky generujeme 2x mesačne (prvý a posledný týždeň mesiaca). Získané body budú mať platnosť 2 roky od ich pripísania na účet, s čím vyplnením dotazníka člen panelu súhlasí. 

 

     

    4.Body bude možné vymeniť buď za zľavový kupón do internetového obchodu Hej.sk alebo bude možné ich prostredníctvom prispieť na charitu. Člen panelu súhlasí (prihlásením do systému a / alebo vyplnením dotazníka) s tým, že tieto spôsoby použitia bodov sú jediné spôsoby ich použitia.

      

     

    

    Prejavenie záujmu o členstvo v myMAP

     

     V prípade Vášho záujmu o členstvo v myMAP a účasť v našich projektoch, nám môžete poslať kontakt prostredníctvom následujúceho formulára. 

Dolná veková hranica pre členov myMAP je 15 rokov. Horná hranica nie je obmedzená, napriek tomu je registrácia doporučená osobám so skúsenosťami s prácou na internete. 

 

Informácie k vyplňovaniu formulára: 

Kontaktná osoba - uveďte svoje meno 

Počet osôb na prihlásenie - Uveďte počet členov, s ktorými zdieľate spoločnú domácnosť, ktorí majú záujem o členstvo v myMAP. 

Mesto - vyberte obec, kde bývate. Po uvedení prvých písmen názvu obce vyberte presný názov, prípadne najbližšiu obec. 

Ak budete zadávať obec cez PSČ, postup je rovnaký. V prípade, že PSČ nebude korešpondovať s Vašou obcou, vyberte najbližšej možnej PSČ. Mesto, Ulica a číslo domu

  moje údaje

                                                                                                                                                                Kontaktná osoba -

 Počet osôb na prihlásenie -

 Mesto ,-Ulica a číslo domu-

  E-mail -

  Mobil +421                                                                                                           Registrace jen na pozvánku a ůdaje co k registraci potřebuji