DS ANKETA Podmínky spolupráce ČR    

společnosti Data Servis-informace s.r.o.
pro realizaci výzkumů v DS Anketa

Uživatelem je fyzická osoba (občan Evropské Unie starší 18 let), která se zaregistruje na www.dsanketa.cz a bude provozovatelem oslovována k účasti na výzkumech trhu, které provozovatel realizuje pro přední tuzemské i zahraniční firmy.
Registrace uživatele znamená vyplnění registračního formuláře se základními sociodemografickými údaji, včetně funkčního tel. čísla, číslu účtu (včetně kódu banky) na stránkách
. Uživatel souhlasí, že může být provozovatelem telefonicky či jinak kontaktován za účelem ověření registračních údajů.

Jednotlivé výzkumy jsou odměňovány. Odměnou je myšlená finanční částka předem stanovená v Pozvánce k účasti na výzkumu.

 Odměna je zasílána bezhotovostně na účet uživatele. Jiná než bezhotovostní forma není akceptována..Registrační odkaz - https://dsanketa.cz/cs/Registration