Dobrý den vítejte u spolupráce s TNS Aisa . Registrace jde jen přes doporučitele . Co je to mymap? 

 
my map (nebo také AISA MA Panel) je početná skupina jednotlivců nebo celých domácností, kteří se sami rozhodli pro dlouhodobější spolupráci s agenturou TNS AISA a chtějí se účastnit výzkumných projektů. Vhodná spolupráce od věku 15let atd.
                                                                                                                                                                      Je lepší když přihlásíte výce členů v rodině přednostní registrace čím více lidí tím více dotazníků chodí k vyplnování.
                                                                                                                                                                      Na základě souhlasu každého zájemce o členství v my map dojde k registraci. Množství dotazovacích akcí v daném období se řídí požadavky našich klientů. Předpokládáme, že časové nároky na jednotlivého člena v AISA MA Panelu průměrně nepřekročí jednu hodinu měsíčně. 
Každý člen Panelu je povinnen minimálně 1x ročně údaje o sobě aktualizovat. Aktualizovat však může neustále. Pokud min 1x ročně své údaje nezaktualizuje, bude mu uživatelský přístup zablokován, tzv. deaktivace. DŮLEŽITÉ 
 
Nový systém pro vyplácení dotazníků je platný od 24.11.2011 
Nově Vám bude odměna zaslána až po dosažení minima 300Kč. Pokud této výše nedosáhnete, bude Vám vždy 1x za půl roku odeslána částka nastřádaná. 
Tímto způsobem se snažíme snížit Vaše i naše náklady na bankovní poplatky a věříme, že tuto změnu uvítáte. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Částky za dotazníky jsou pokládány za náhodný příjem. Pokud součet všech náhodných příjmů (a nemusí se jednat jen o platby z TNS AISA) nepřesáhne ročně 20tis. Kč, nedaní se.
 Odměny budou stále generovány průběžně každý měsíc, u skončených výzkumů nejpozději k 25.dni v měsíci. 
Možno si vydělat i rekrutací Slovenských občanů za 50kč na osobu 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Datum proplacení se nyní bude ukazovat o 6 měsíců později. Každý měsíc (cca k 25.dni) si pak účetní systém zjistí položky dosahující 300Kč a více, změní datum proplacení na aktuální a dojde k vyplacení. Pokud se Vám do 6 měsíců nepodaří nastřádat 300Kč, systém odešle aktuální nastřádanou částku. Například pokud se Vám nyní zobrazí položka čeká na proplacení červen 2012 a nepodaří se Vám nastřádat 300Kč do června 2012 nebo dříve, systém odešle nastřádanou částku až v červnu 2012. 
 
Zájemci o členství napište si o pozvánku potřebuji Jméno příjmení,mailovou adresu,počet členů v domácnosi .
 
 

 

Pokud však v květnu tlačítkem nepotvrdíte odeslání odměn do účtárny, systém Vám automaticky vyplatí částku 300+30=330Kč právě v pevný termín 23. 6. 2013. Bankovní poplatky v tomto případě hradíte pouze 1x.  Tohle vše potřebuji pro vaši ůspěšnou registraci pokud jste se již někdy registrovali prosím obnovte si členství nová registrace není již možná s pozdravem a příjemnou spolupráci Jana Dědková