PANEL DOMÁCTNOSTÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Jedná se o reprezentativní speciálně vybraný vzorek spolupracujících domácností z celé republiky. Nelze totiž uskutečnit dotazování ve všech domácnostech (v ČR je jich celkem přes 4 miliony). Výzkum však našel cestu, jak souhrn všech domácností zmenšit a přitom dostát oprávněným informačním požadavkům. Velikost našeho vzorku je 2 000 českých domácností. Každý z členů Panelu je tak zástupcem celé skupiny jemu podobných domácností.

o postojích všech domácností v celé České republice.
Naším úkolem je dlouhodobé sledování nákupů vybraných druhů zboží, na jehož základě dochází k analýze spotřebitelského chování českých domácností. Náš výzkum probíhá nepřetržitě již 20 let. Spolupráce domácností spočívá v evidování nákupů potravin (včetně masa, uzenin, pečiva, zeleniny a ovoce), potravinových doplňků a léků, nápojů, drogerie, kosmetiky, tisku a textilního zboží.

Co nabízíme?
Účastnit se mezinárodního průzkumu.
Možnost stát se členem naší "velké rodiny" cca 2 000 českých domácností a spolu s námi se podílet na velice důležitém a zajímavém sledování našeho nákupního chování.
Ovlivňovat rozhodování významných firem a institucí tak, aby jejich nabídka výrobků a služeb lépe odpovídala Vašim přáním a potřebám.
V každé zásilce získat zajímavé informace z výsledků našeho výzkumu.
Malý dárek jako projev přátelství.
Vaši odměnu za spolupráci si můžete sami vybrat z našeho katalogu Svět odměn.
Jak spolupráce probíhá?
Nejprve potřebujeme o domácnosti získat důležité informace. K tomu slouží tzv. Charakteristika domácnosti – k vyplnění ZDE. Údaje v ní obsažené jsou pro zařazení domácnosti do správné kategorie nezbytné.
Domácnost je poté uložena mezi zájemce o spolupráci a čeká, až se pro ni uvolní vhodné místo v Panelu.

 

Jak lze získat body?

  • Za vyplnění/roční aktualizaci Charakteristiky získáte 50 bodů, za Dotazník o nákupním chování (příloha Charakteristiky) dalších 40 bodů. (1xročně)
  • Za každý dobře vyplněný nákupní deník připisujeme 12 bodů. (1xtýdně)
  • Body Vám v plné výši připíšeme i za dobu Vaší nemoci či dovolené nebo pokud jste v daném týdnu nic nenakoupili, PODMÍNKOU však je VČASNÉ HLÁŠENÍ TAKOVÉ SITUACE.
  • Odpovědi na jednorázové dotazníky, které několikrát do roka posíláme, odměňujeme individuálně podle jejich rozsahu.
  • Dobrou spolupráci oceňujeme 3x ročně přidělením 50 „věrnostních“ bodů.
  • Nábor nové domácnosti a její následná spolupráce minimálně 4 měsíce 200 bodů.
  • Výherce křížovky 400 bodů.
  • Náhrada za spotřebovanou elektrickou energii 30 bodů (1x za trimestr)
 

Za každou aktivitu dostává domácnost body, které jsou připisovány na její bodové konto. Body si pak může vyměnit za hodnotnou prémii, kterou si vybere z našeho katalogu Svět odměn.
Rádi bychom poznamenali, že domácnostem z naší spolupráce samozřejmě nevznikají žádné výdaje.https://www.paneldomacnosti.cz/CZ/Registration.aspx