Pomůcka pro registraci v angličtině -do klikaček

 

Sign Up

Zápis

Otevře registrační formulář

Choose your Country

Zvolte zem

Vyberte zem z nabídky

Personal Starter

Osobní začátečnický účet

Volba typu účtu

Get started

Spustit

Otevře registrační formulář

Username

Přihlašovací jméno

Libovolné uživatelské jméno

First name

Jméno

Vyplňte osobní údaje

Last name

Příjmení

 

Phone

Telefon

 

Adress1

Adresa

Vyplňte ulici bydliště

Adress2

Další adresa

Nemusí se vyplňovat

City/Town

Město

 

Region

Kraj/okres

 

Postal code

Směrovací číslo

 

Next

Další

Přechod na další stránku

E-mail

E-mail

Vaše e-mailová adresa

Passvord

Heslo

6-8 znaků hesla

Confirm Password

Potvrdit heslo

Vložte znovu stejné heslo

Re-enter Password

Opakování hesla

Vložte znovu stejné heslo

Security Questions

Bezpečnostní otázky

Používají se při zapomenutí hesla

Question 1

Otázka 1

Vyberte jednu položku

Answer 1

Odpověď 1

Odpovězte a zapamatujte si odpověď

I agree to AlertPay's

Souhlasím s podmínkami AlertPay

Zaškrtnout

Register

Registrace

Provede registraci

AlertPay E-mail

E-mailová adresa

Přihlašovací adresa pro AlertPay

Your Country

Země

Vyberte zemi kde žijete

Referrer

Informátor

Osoba, která od vás dostává odměnu 25 až 100% ceny kliknutí

Terms of Service

Podmínky služby

Pro seznámení, někdy nutno odsouhlasit zaškrtnutím

I Accent Term of Service

Souhlasím s podmínkami

Zaškrtněte

Security code

Bezpečnostní kód

Ručním zapsáním předtištěného kódu se zabrání použití automatických odesílačů spamu